Legislatie

Expunere de motive

Avand în vedere importanta sociala a activitatii de creatie si necesitatea asigurarii unor conditii de viata mai bune pentru creatorii de valori spirituale aflati, în majoritatea lor, într-o situatie materiala precara, prin proiectul de lege alaturat se propune acordarea unei indemnizatii compensatorii lunare pentru membrii, cu statut de pensionari, ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, echivalenta cu 50 la suta din cuantumul pensiei acestora, ca semn al pretuirii contributiei lor la dezvoltarea si îmbogatirea patrimoniului cultural national.